Peuteropvang 2 – 4 jaar

Kabouters-Schilderen

Bij de peuteropvang (vroeger heette dit peuterspeelzaal) is uw kind welkom vanaf 2 jaar. De peuters van 2-4 jaar spelen & leren in een groep van maximaal 16 kinderen, onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerksters. Graag zien wij uw peuter minimaal 2 dagdelen, op deze manier kan uw kind gemakkelijker wennen en voelt het zich sneller thuis.

Vaste dagindeling

Voor peuters is het fijn om duidelijkheid en regelmaat te hebben. Daarom werken we zoveel mogelijk met vaste groepen en vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Ook heeft de ochtend of middag in grote lijnen dezelfde onderdelen.

In het dagritme is ruimte is voor groepsactiviteiten in een grote of kleine groep en voor vrij spel, alleen en met andere kinderen. De activiteiten en het vrij spelen zijn gericht op het stimuleren van taal- en spraak, creativiteit, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en cognitieve ontwikkeling. Spelenderwijs ontwikkelt uw kind zich steeds een stapje verder.

Voorschoolse educatie

Wij werken met het voorschoolse educatieprogramma Uk & Puk, dat ongeveer elke 6 weken een ander thema centraal zet. In de thema activiteiten speelt taal- en spraakontwikkeling een grote rol: spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat. Een goede taal- en spraakontwikkeling is de basis voor lezen, schrijven en rekenen, dus voor alle schoolvakken en de verdere toekomst. Deze voorschoolse aandacht voor taal is zeker ook belangrijk voor kinderen met een andere culturele achtergrond die thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op een bepaald ontwikkelingsgebied? Wij overleggen met u als ouder en eventueel met het consultatiebureau. Wij bieden uw kind dan extra activiteiten om de ontwikkeling te stimuleren.

Fijne opstap naar de basisschool

Bij de peuteropvang leren kinderen bijvoorbeeld spelenderwijs in de kring zitten, een activiteit in een groep doen, luisteren naar elkaar etc.  Dat maakt de overstap naar school een stukje gemakkelijker. U kunt aangeven welke peuteropvang locatie uw voorkeur heeft. Dit hoeft niet dezelfde locatie te zijn als de school waar uw kind naartoe zal gaan. Wij hebben met alle basisscholen goede contacten en zorgen samen met u voor een goede overdracht van peuteropvang naar school.

Subsidie of toeslag

Er zijn verschillende soorten plekken: bijvoorbeeld voor kinderen waarvan één ouder werkt of voor kinderen van tweeverdieners, studerenden of werkende alleenstaande ouders. Afhankelijk van uw situatie is subsidie of Kinderopvangtoeslag mogelijk.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met 0174-243104 of info@kdvsimba.nl

Wij bieden peuteropvang op verschillende locaties:

Monster – Zeester – 2 – 4 jaar (Kabouters Zeester)

Poeldijk – Nieuwe Weg – 2 – 4 jaar (Kabouters Hummeloord)

Monster – Blinkerd – 2 – 4 jaar 

Dagdelen en breng- en haaltijden

De peuteropvang groepen zijn op verschillende ochtenden en middagen geopend.

’s Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 8.15 en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.00 uur. ’s Middags is het brengen tussen 12.45 en 13.15 uur en ophalen tussen 16.00 en 16.15 uur. De peuteropvang is, net zoals op school, gesloten tijdens de vakanties.