Peuteropvang 2 – 4 jaar

Kabouters-Schilderen

Bij de peuteropvang kan uw kind vanaf 2 jaar twee of meer dagdelen komen spelen & leren tegelijk.

De peuteropvang is geopend van maandag t/m vrijdag in de ochtend en de donderdagmiddag. U kunt uw kind brengen tussen 8.15 en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.00 uur.

’s Middags is het brengen tussen 12.45 en 13.15 uur en ophalen tussen 15.15 en 15.30 uur. In de schoolvakanties is de Peuteropvang gesloten.

De Kabouters zijn ook te vinden op www.peuteropvangdekabouters.nl

De doelstelling van de peuteropvang

  • kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid geven om onder deskundige leiding met leeftijdsgenootjes te spelen op een manier, die bij hun ontwikkelingsfase past;
  • de motorische-, emotionele-, sociale-, en creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
  • de zelfstandigheid bevorderen en kinderen laten (en leren) spelen zonder prestatiegericht bezig te zijn;
  • het scheppen van een veilige sfeer;
  • het onderhouden van goede contacten met ouders/verzorgers van de peuters;
  • een speelse voorbereiding op de basisschool;
  • extra aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling.

Er spelen maximaal 16 kinderen in een groep onder begeleiding van twee pedagogisch medewerksters.

 De taal- en spraakontwikkeling

De taal- en spraakontwikkeling speelt een grote rol in de peuteropvang. Zowel individueel als groepsgericht stimuleren we de taal- en spraakontwikkeling. Een goede taal- en spraakontwikkeling is de basis voor het lezen, schrijven en rekenen, dus voor alle schoolvakken en de verdere toekomst. Deze voorschoolse aandacht voor taal is zeker ook belangrijk voor kinderen met andere culturele achtergronden die thuis een ‘andere’ taal spreken dan Nederlands.

Wij werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma Uk & Puk en Ik ben Bas. Hoofddoel van de VVE-programma’s is de Nederlandse taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Informatie & inschrijving

Er zijn verschillende soorten plekken: bijvoorbeeld voor kinderen waarvan één ouder werkt of voor kinderen van tweeverdieners, studerenden of werkende alleenstaande ouders. Afhankelijk van uw situatie is subsidie of Kinderopvangtoeslag mogelijk.

Voor vragen over plek op de groep, inschrijving etc. kunt u contact opnemen met Astrid Arkesteijn of Pamela Hanique (kantoor Simba) via 0174-243104 of info@kdvsimba.nl.

Monster – Zeester – 2 – 4 jaar

Monster – Blinkerd – 2 – 4 jaar 

Poeldijk – Nieuwe Weg – 2 – 4 jaar