Inschrijving en plaatsing

Julia-1

Rondleiding

Voordat u inschrijft, geven we u graag een rondleiding. We laten u de locatie van uw keuze zien en vertellen u over onze aanpak. Er is tijd voor al uw vragen en u krijgt uitgebreide informatie mee naar huis.

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding via 0174-243104 of via info@kdvsimba.nl. Direct inschrijven kan natuurlijk ook, wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Op welk moment kunt u inschrijven

 • Dagopvang: zodra u weet dat u zwanger bent.
 • Peuteropvang De Kabouters: vanaf 1 jaar.
 • BSO: vanaf 2 jaar.
 • TSO: als uw kind naar school gaat.

Plaatsing

 • Voor dagopvang geldt een minimale inschrijving van één hele dag (van 7.30-18.00 uur); daarnaast is een beperkt aantal plaatsen voor een ochtend (7.30-13.00 uur) of middag (12.30-18.00 uur) beschikbaar.
 • Een plaatsing gebeurt in volgorde van binnenkomst.
 • Een kind waarvan een broertje of zusje bij Simba geplaatst is, krijgt voorrang.
 • Na inschrijving ontvangt u twee exemplaren van het plaatsingscontract met daarin een overzicht van de kosten per maand.
 • U stuurt één plaatsingscontact getekend retour om de plaatsing definitief te maken.
 • Het tweede plaatsingscontract kunt u gebruiken voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag*. Als u de toeslag tijdig aanvraagt ontvangt u deze maandelijks voorafgaand aan de opvang.
 • Is er niet direct een plek? Indien gewenst plaatsen we uw kind op de wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, uw voorkeur van dag(en) en de doorstroming van reeds geplaatste kinderen.

*TSO komt niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Gratis wennen

Voorafgaand aan de plaatsing komt uw kind, in overleg met de groep, een aantal keer wennen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Betaling

 • Door ondertekening van het plaatsingscontract gaat u akkoord met de automatische afschrijving van de kosten per maand. Voor dagopvang en BSO ontvangt u een factuur per email voorafgaand aan de incasso.
 • De automatische incasso vindt plaats rond de 20e van de maand.
 • TSO kosten worden in 11 termijnen afgeschreven (in augustus wordt niet geïncasseerd).


Opzegging

 • Indien u gedeeltelijk of in het geheel geen gebruik meer wenst te maken van de opvang bij Simba, dient u dit schriftelijk of via info@kdvsimba.nl te melden vóór de 1e van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Bij een te late opzegging zijn wij genoodzaakt om de kosten voor de betreffende maand in rekening te brengen.
 • Een inschrijving bij de dagopvang stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt.
 • Gaat uw kind tussentijds of na groep 8 van school, dan geldt geen opzegtermijn voor TSO.

Sluitingsdagen

Simba is gesloten op de volgende erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar, eerstvolgende in 2020)
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag
 • 1e  en 2e Kerstdag

U kunt genoemde feestdagen niet ruilen naar een andere dag.

Bij de bepaling van ons uurtarief is rekening gehouden met deze sluitingsdagen. Door de erkende feestdagen mee te nemen in de berekening, kunnen we een laag tarief blijven hanteren. Voor u als ouder is het aantrekkelijker om meer uren tegen een lager uurtarief af te nemen dan minder uren tegen een hoger uurtarief. Daarnaast krijgt u Kinderopvangtoeslag over alle uren en kunt u maandelijks hetzelfde bedrag doorgeven aan de Belastingdienst.

Naast de erkende feestdagen is Simba dicht op 31 december vanaf 13.00 uur. Deze middag kunt u ruilen naar een andere middag.

Ruilen of een extra dag

Wij bieden u de gelegenheid om indien mogelijk van dag te ruilen. Het ruilen toetsen wij aan een aantal voorwaarden in verband met wettelijke regels en het waarborgen van kwaliteit en vaste gezichten op de groep.

Ruilregels 2019

Incidentele extra opvang

Het is mogelijk om uw kind, naast de vaste opvangdagen, een dag of dagdeel extra te brengen als de groepsgrootte dit toelaat. Voor een incidentele extra dag opvang brengen we de prijs per dag in rekening. Deze vindt u terug op de factuur van de betreffende maand.

Tarieven

Inschrijfformulier