Ook dagopvang en BSO op locatie Zeester

Binnen basisschool de Zeester in Monster heeft Simba een prachtige locatie met verschillende groepen: dagopvang voor 0-4 jaar, peuteropvang voor 2-4 jaar en buitenschoolse opvang vanaf 4 jaar. Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen.

Heeft u interesse in een plekje op deze locatie? Neem dan contact op met Astrid of Emmelie via info@kdvsimba.nl of 0174-243104