4 tot 12 jaar

Ring-werpen

Wij verzorgen buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Daarbij kunt u kiezen voor opvang voor schooltijd (VSO), tussen de middag (TSO), na schooltijd (NSO), in vakanties of een combinatie daarvan.

Bij buitenschoolse opvang staan gezelligheid en ontspanning voorop! Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen: even lekker uitrusten met een boekje, een spelletje doen, buiten spelen of meedoen met één van de georganiseerde activiteiten (o.a. creatief, sport- en spel, koken) of uitstapjes.

Hieronder een overzicht van de opvangvormen en locaties.

Voorschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Naschoolse opvang

Vakantieopvang