Tussenschoolse opvang

Fruitmandjes

‘Tussen de middag’ is een belangrijk moment. Even geen school, lekker ontspannen, eten en iets drinken om jezelf weer op te laden. Op verschillende scholen in Monster en Poeldijk verzorgt een team van pedagogisch medewerk(st)ers en overblijfkrachten de tussenschoolse opvang (TSO). Uw kind neemt zelf een gezond lunchpakketje mee en Simba zorgt voor vers fruit. We gaan gezellig samen aan tafel en spelen zoveel mogelijk buiten. Simba zorgt ervoor dat uw kind zich ‘thuis’ voelt en dat het zichzelf kan zijn. We werken continue aan een goede sfeer en spreken duidelijke regels met elkaar af.

Tussenschoolse opvang wordt door ons verzorgd op de volgende basisscholen

Pedagogisch beleid TSO 2019/2020

TSO Algemene informatie 2019/2020

Tarieven TSO 2019 2020

Continurooster en pleinwacht

Bij basisschool De Zeester, De Blinkerd en de Willemsschool ondersteunen pedagogisch medewerkers de school bij de opvang tussen de middag binnen het continurooster. De administratie hiervan verloopt via school.