Ons Team

Er was eens…

Een enthousiaste en ondernemende pedagogisch medewerkster, Sandra Lansink, die in 1998 startte met een kleinschalige huiselijke opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Met haar ervaring in de kinderopvang en ondernemende inslag werd de opvang al snel een succes. Inmiddels heeft Simba verschillende locaties met diverse opvangvormen in Monster en Poeldijk

Vaste gezichten

Aan de basis van een goede opvang van kinderen ligt de gehechtheid van kinderen aan hun vaste pedagogisch medewerk(st)er. Een hechtingsrelatie ontstaat niet van de ene op de andere dag; het opbouwen van zo’n relatie kost tijd. Door inzet, vertrouwen en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders kan een dergelijke relatie tot stand komen.

Het team van Simba is zeer hecht, er vinden zo min mogelijk wisselingen plaats. Elke groep heeft een vast team pedagogisch medewerkers. Bij ziekte of vakantie zorgen we zoveel mogelijk voor vervanging door een bekend gezicht.

Deskundigheid

Onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma dat kwalificeert voor de kinderopvang. Daarnaast zijn zij in het bezit van een (kinder)EHBO diploma. Op elke locatie is minimaal één medewerker in het bezit van een BHV diploma.

Onze medewerkers volgen workshops, trainingen en lezingen per leeftijdsgroep om te zorgen voor extra kennis en vaardigheden voor in de praktijk. Een aantal voorbeelden:

 • Effectief communiceren met kinderen’ van How2talk2kids gevolgd (6 avonden)
 • Basic Spelen (op speelse wijze de ontwikkeling van baby’s van 4-12 maanden stimuleren)
 • Jongens! (over het verschil tussen jongens- en meisjesgedrag)
 • Taalvaardigheden
 • Module vroeg- en voorschoolse educatie
 • Signaleren kindermishandeling

Daarnaast hebben we medewerkers in huis die een kindgerichte vervolgopleiding op HBO niveau hebben afgerond: Pedagogisch Educatief Medewerker, Kindercoach en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Net als de kinderen blijven wij ons al team ook steeds verder ontwikkelen.

Stagiaires

Beroepskrachten in opleiding krijgen bij Simba de mogelijkheid om het vak van pedagogisch medewerker in de praktijk te leren. Een stagiaire komt voor een vooraf vastgestelde periode stagelopen, staat als extra kracht -boventallig- ingedeeld op een groep en wordt begeleid door een gediplomeerde pedagogisch medewerker. Bij ziekte van een pedagogisch medewerker of tijdens een schoolvakantie mag een 2e of 3e jaars stagiaire als medewerker worden ingezet op de eigen stagelocatie.

Vrijwilligers

Binnen Simba hebben we vrijwilligers die de groepsleiding ondersteunen bij activiteiten met de kinderen. Binnen de Dagopvang is dat bijvoorbeeld met voorlezen of een spelletje doen.  De frequentie waarin de vrijwilligers Simba bezoeken wisselt. Sommigen komen eenmalig, anderen om de week of bijvoorbeeld maandelijks. Het gaat hierbij om gemiddeld 1 á 2 uur per keer. De vrijwilligers staan onder begeleiding van de groepsleiding op de groep en zijn dus niet alleen met de kinderen. Van vrijwilligers die structureel bij Simba komen zijn wij in het bezit van een VOG.

Kantoorteam

Vanuit ons ‘hoofdkantoor’ in Monster zorgt ons kantoorteam voor alle ondersteuning en aansturing van de verschillende locaties. U kunt hierbij denken aan:

 • inschrijving & oudercontacten
 • kind- en personeelsplanning
 • personeelszaken
 • (financiële) administratie
 • accommodatiezaken en inkoop
 • pedagogisch beleid
 • communicatie
 • kwaliteitsbeleid

Via ons hoofdkantoor 0174-243104 of info@kdvsimba.nl kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen.